Enerjini Kullan


Gün geçtikçe, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem kazanmakta. Dünyada fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Sahip olduğumuz kaynaklar açısından bakıldığında, şekillenmelerin sıkca gerçekleştiği bu döneme daha hızlı uyum sağlayabilecek potansiyeli içimizde barındırdığımız hususunun önemle altını çizmek isteriz.

Kullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde dönme eksenine göre sınıflandırılır.“Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri”, “Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri”.Hemen her biri bulundukları bölge rüzgar değerleri dikkate alınarak konumlandırılmıştır. Kanat uzunluğu büyük ve yerden yüksekliği fazla olan enerji jeneratörleri konumları ve yapıları itibariyle yüksek enerji üretebilirler.

Konumuz; daha küçük ölçekli mikro rüzgar enerji jeneratörleri.

Kuvvetli rüzgarlarda yapısını koruyabilen, uzun yıllar bakım gerektirmeden, yerleşim konumuna göre oldukça yeterli enerji üretebilen jeneratörler. PV hücre ve panel opsiyonları ile enerji üretimini iki yönden toplayıp güçlü tek bir jeneratöre dönüşebilen modüler bir yapıya sahip, son derece düşük titreşim değerleriyle, kuş dostu daha da çevreci bir Omniflow,mikro enerji jeneratörü..